17.mai program for Molde sentrum

17_mai_flagg.jpg

07.00 MUSIKK GJENNOM BYENS GATER OG SALUTT FRA KANONENE PÅ REKNES V/MOLDE BORGERVÆBNING
Korpsene spiller i byens gater.
Det legges ned blomster ved minnesmerkene over Krigens Falne og Aleksander Kielland i Reknesparken, Amtmann Krogh ved Nedre Gravlund og Kongebjørka.

09.40 BEKRANSNING AV MONUMENTET OVER KRIGENS OFRE
Kvam og Sellanrå skolekorps og flaggborgen deltar.

09.50 BEKRANSNING AV BJØRNSONMONUMENTET
ved Romsdalsmuseets Leikarring.
Langmyra skolemusikkorps og flaggborgen deltar.

10.00 17. MAI-TOG
(Barnetoget) etter følgende rute:
Fr. Nansensgt.- Øvre veg - Spolertbakken(Elvegt.)- Storgata - Myrabakken - Sandvn. - Bj. Bjørnsonsveg - Sykehuset - Parkvn. - Reknesparken.
Barnehagene og Molde juniorkorps svinger opp fra Bj. Bjørnsonsv. syd for St. Carolus og fortsetter forbi Chateauet til Reknesparken.

11.15 REKNESPARKEN
Molde Janitsjar: Moldesangen.
Barnas tale v/Jolie Welday Girmay og Eik Gundersen-Røvik, Langmyra skole.
Molde Janitsjar: Vi ere en nasjon vi med.
Premiering for tegnekonkurransen til forsidemotiv i 17.mai-programmet.
Molde Janitsjar: Ja, vi elsker dette landet.
Fuglset Mannskor og kor fra Molde kulturskole deltar som sangerstøtte.
Salg av is og brus.

Etter programmet i Reknesparken, blir det lokale arrangement med leiker o. l. etter følgende tidsskjema:
Kl. 12.00 Sellanrå skole.
Kl. 12.30 Kvam, Langmyra, Nordbyen og Kviltorp skoler.

Ca. 12.00 FESTGUDSTJENESTE I REKNESPARKEN.
(Gudstjenesten flyttes til Molde Domkirke ved dårlig vær.) Domprost Olav Gading. Fuglset Mannskor deltar.

12.15 ROMSDALSMUSEET
Romsdalsmuseets Leikarring danser på museumsområdet.
Salg av is og brus fra Hammervoll-låven.

14.00 MELLOM TOGENE PÅ PLASSEN
Teatret Vårt presenterer kulturinnslag i Kafe Kurt. Åpen kafe.

15.45 SAMLING TIL BORGERTOG VED ELVEBAKKENOMRÅDET
Oppstillingsplass og rekkefølge i toget er gjengitt på neste side i programheftet.

16.00 BORGERTOG
etter følgende rute:
Fr. Nansens gt. - Øvre veg - Parkvn. - Sandvn. - Amtm. Krohgsgt. - Storgata - Romsdalsgata - Øvre veg - inn på skoleplassen (Kjøretøy ledes ut av toget ved Ranvikhjørnet).

17.15 SKOLEPLASSEN
Alle korpsene spiller: «Norge i rødt, hvitt og blått»
Molde Janitsjar: Gud signe vårt dyre fedreland.
Tale for dagen v/Fylkeskultursjef Heidi Iren Vedlog Olsen
Molde Janitsjar: Ja, vi elsker dette landet.
Premiering av beste innslag i Borgertoget. Russens tale.

17.00 NASJONALFEST METODISTKIRKEN

18.00 NASJONALFEST PÅ FRELSESARMEEN
Dagens taler: Gunnar Skrede. Variert program - god servering.

18.00 NASJONALFEST MOLDE BEDEHUS
Festtaler: Kåre Eikrem. Kaffe og kaker.

18.00 17. MAI-FEST I DOMKIRKEKJELLEREN
Molde KFUK/KFUM og KIA - «Middag på tvers.»

18.30 FESTKONSERT I BJØRNSONHUSET
Molde Brass Band. Solist: Hanne-Marit Mordal Iversen. Dirigent: Helge Haukås.