17.mai program for Molde sentrum

17-mai-prgrammet-2019.jpg

07.00: SALUTT

fra kanonene på Reknes v/ Molde Borgervæbning.

07.00 MUSIKK GJENNOM BYENS GATER

Korpsene spiller i byens gater. Det legges ned blomster ved minnesmerkene over Krigens falne og Aleksander Kielland i Reknesparken, Amtmann Krogh ved Nedre Gravlund og Kongebjørka.

08.00 BLOMSTERNEDLEGGELSE VED NINI ROLL ANKERS BYSTE

I Gotfred Lies- parken ved Molde Soroptimistklubb. Molde Janitsjar og flaggborgen deltar.

09.40 BEKRANSNING AV MONUMENTET OVER KRIGENS OFRE

Kvam og Sellanrå skolekorps og flaggborgen deltar.

09.50 BEKRANSNING AV BJØRNSONMONUMENTET

ved Romsdalsmuseets Leikarring. Langmyra skolemusikkorps og flaggborgen deltar.

BARNETOGET:

SAMLING TIL 17. MAI-TOGET VED ELVEBAKKENOMRÅDET

Barnehagene stiller opp kl. 09.40

10.00 (Barnetoget) har følgende rute:

Fr. Nansensgt.- Øvre veg - Spolertbakken(Elvegt.)- Storgata-Myrabakken- Sandvn.- Bj. Bjørnsonsveg- Sykehuset - Parkvn. - Reknesparken

Barnehagene og Molde juniorkorps svinger opp fra Bj. Bjørnsonsv. syd for St. Carolus og fortsetter forbi Chateauet til Reknesparken.

11.15 REKNESPARKEN

Molde Janitsjar: Moldesangen
Barnas tale v/ Mari Tjelde Vaagen, Tobias Havnen Hoem, Brage Berg Sylte
Molde Janitsjar: Vi ere en nasjon vi med
Premiering for tegnekonkurransen til forsidemotiv i 17.mai-programmet.
Molde Janitsjar: Ja, vi elsker dette landet.
Fuglset Mannskor og kor fra Molde kulturskole deltar som sangerstøtte
Salg av is og brus

Etter programmet i Reknesparken, blir det lokale arrangement disse stedene:
Kl. 12.00 Sellanrå skole.
Kl. 12.30 Kvam, Langmyra, Nordbyen og Kviltorp skoler

Ca. 12.00 FESTGUDSTJENESTE I REKNESPARKEN (VÆRFORBEHOLD)

(Gudstjenesten flyttes til Molde Domkirke ved dårlig vær.)
Sokneprest Grethe Lystad Johnsen og domkantor Tone Synnøve Øygard. Steinkopf. Fuglset Mannskor deltar

12.15 ROMSDALSMUSEET

Romsdalsmuseets Leikarring danser på museumsområdet Salg av is og brus.

14.00 MELLOM TOGENE PÅ PLASSEN

Teatret Vårt presenterer kulturinnslag i Kafe Kurt, åpen kafe.

BORGERTOGET

15.45 SAMLING TIL BORGERTOG VED ELVEBAKKENOMRÅDET

16.00 BORGERTOG etter følgende rute:
Fr. Nansens gt. - Øvre veg - Parkvn. - Sandvn. - Amtm. Krohgsgt. - Storgata - Romsdalsgata - Øvre veg - inn på skoleplassen. (Kjøretøy ledes ut av toget ved Ranvikhjørnet)

17.15 SKOLEPLASSEN

Alle korpsene spiller: «Norge i rødt, hvitt og blått»
Molde Janitsjar: Gud signe vårt dyre fedreland.
Tale for dagen v/Arvid Blindheim
Molde Janitsjar: Ja, vi elsker dette landet.
Premiering av beste innslag i Borgertoget. Russens tale.

17.00 NASJONALFEST METODISTKIRKEN


18.00 NASJONALFEST MOLDE BEDEHUS

Festtaler: Hans Kleven. Kaffe og kaker.

18.00 17. MAI-FEST I DOMKIRKEKJELLEREN

Molde KFUK/KFUM og KIA - «Middag på tvers.»

18.30 FESTKONSERT I BJØRNSONHUSET

Molde Brass Band. Dirigent: Helge Haukås