Om Molde Sentrum

Molde Sentrum - i og du

Molde Sentrums formål er at sentrum skal bevares som et bebodd, levende og funksjonelt bysentrum der handel, tjenesteyting, kultur og sosial virksomhet er viktige ingredienser. Molde Sentrum jobber for at du som bor, besøker eller jobber i Molde Sentrum skal ha et best mulig tilbud. Velkommen!

Korte fakta

Ansatte i Molde Sentrum AS:

Kristin Hammarbäch, daglig leder. Tlf: 958 13 208. E-post: post@moldesentrum.no

Stine Melbø, sentrumskoordinator. Tlf: 472 57 233. E-post: stine@moldesentrum.no

Syv styremedlemmer.

Kontor på Torget 4, 4. etasje.

Aksjonærer i Molde Sentrum er handel, service- og tjenesteytende bedrifter, gårdeiere og andre som er interessert i et levende bysentrum.